Sözlükte "öznellik" ne demek?

1. Öznel olma durumu, sübjektivite, nesnellik karşıtı.

Öznellik kelimesinin ingilizcesi

n. subjectiveness, subjectivity